Aby strecha z kanadského šindľa nezatekala

Kanadský šindel a jeho pokládka
 

Asfaltový šindeľKanadský šindel je vlastne iným pomenovaním šindľa asfaltového. To však nič nemení na fakte, že ide o jednu z najobľúbenejších strešných krytín, využívanú nielen na pokrývanie striech novostavieb, ale tiež pri rekonštrukciách starších domov či dodatočne nainštalovaných strechách.

Kanadský šindel sa vyznačuje hlavne nízkou plošnou možnosťou, dlhou životnosťou, variabilnými možnosťami vzhľadu a farby, odolnosťou voči poveternostným podmienkam, či chemikáliám a tiež rýchlou a jednoduchou pokládkou.

Úspech pokládky kanadského šindľa však závisí od mnohých faktorov, na ktoré nesmieme zabúdať, aby nesprávnou aplikáciou nedošlo napríklad k zatekaniu strechy. Ešte pred samotnou pokládkou kanadského šindľa si musíme prečítať presné pokyny od výrobcu, kde sa okrem iného dozvieme, že:

  • na súvislej ploche strechy je odporučené použiť  kanadské šindle s rovnakým dátumom výroby (šaržou)
  • kanadské šindle sa musia skladovať vo vhodných priestoroch a nikdy ich nenechávame viac dní uložené v priestoroch rozrobenej strechy
  • kanadské šindle sa nesmú klásť priamo na strešnú izoláciu. Medzi izoláciou a debnením musí byť vytvorená súvislá medzera na odvetrávanie
  • aby sa zamedzilo vzniku farebných rozdielov v odtieňoch jednotlivých pásov kanadského šindľa, je ideálne počas pokládky ich náhodne medzi sebou miešať z rôznych balíkov.

A tak ďalej....

Pokiaľ si chcete na pokládku strechy objednať odbornú firmu, spoľahnite sa na renomované firmy a overte si ich referencie. Kvalitnú firmu vo vašom okolí si môžete vybrať aj z katalógu stavebných firiem v sekcii Asfaltová strešná krytina. Na stránkach môžete vybraté firmy požiadať aj o vypracovanie stavebného dopytu.

Samotná pokládka kanadského šindľa začína prípravou strechy. Strešné debnenie musí byť hladké, pevné, dostatočne suché a bezpečne pripevnené. Samozrejme musí mať dostatočnú nosnosť. Pri bezdrážkových strešných krytinách (medzi ktoré patrí aj kanadský šindel) pôsobí na strechu aj kapilárne nasávanie vody. Preto pri obytných podkroviach a nad tepelnoizolačnými vrstvami treba urobiť ďalšie opatrenia. Tento problém rieši záklop z dreveného debnenia.

Najčastejšie používajú na záklop dostatočne vyzreté brvná alebo OSB dosky s hrúbkou aspoň 15 mm. Na záklop je nutné inštalovať podkladový pás, ktorý slúži ako poistná hydro­izolácia. Tá ochráni strechu pred kladením šindľov aj počas neho a vyrovná drobné nerovnosti v záklope. Predtým, než sa na záklop inštaluje podkladový pás, je nutné spodnú hranu strechy (okraj) oplechovať, aby sa do dreva nemohla dostať vlhkosť a voda pri stekaní zo strechy či pri topení snehu. Debnenie si vyžaduje dostatočnú podporu, inak hrozí neželaný pohyb strechy, ktorý môže kanadský šindel poškodiť.

Medzi tepelnou izoláciou a strešným debnením musí byť umožnené vzduchu voľne cirkulovať (vhodným cirkulačným systémom od odkvapu až po hrebeň strechy). Podkladové pásy pod kanadský šindeľ sa kladú rovnobežne s odkvapmi a čo najrovnejšie. Najčastejšie používanými a obľúbenými podkladovými pásmi sú ľahké asfaltované podkladové pásy. Vďaka svojim vlastnostiam a odľahčenému množstvu asfaltu sa ľahko montujú, umožňujú prácu v chladnom i horúcom počasí a vyrovnajú drobné nerovnosti v záklope. Pred samotným kladením šindľov je nutné skontrolovať, či sú hotové všetky komíny a dokončené všetky vývody zo strechy (okná, vetranie, sanitárne vetranie atď.). Je nutné zaistiť dostatočné oplechovanie týchto prvkov.

Až keď je oplechovanie okraja strechy a podkladové hydroizolačné pásy v úplnom poriadku, môže sa začať so samotnou pokládkou kanadských šindľov. Šindle sa kladú po radoch od spodnej časti nahor. Začína sa takzvaným štartovacím radom, na ktorý sa priamo pribíja prvý rad kanadských šindľov. Každý ďalší rad sa potom kladie tak, aby zakryl tmavé časti pod ním pribitého kanadského šindľa, pričom sa skracuje o polovicu tabule. Tým sa zamedzí prekrývaniu medzier medzi vrchným a spodným radom.

Každý ďalší rad smerom nahor sa opäť posúva o pol tabule, aby bola plocha strechy celistvá a patrične tuhá. Hrebenáče sa pokladajú na strechu potom, čo sa obe strany položia až k hornému okraju. Použité klince pri pokládke musia byť kvalitné. V prípade, že korodujú, majú malú hlavičku, sú krátke, bez retenzie i závitu a zle pribité, zvyšuje sa pravdepodobnosť, že sa strešná krytina pri silnom vetre odtrhne a do objektu bude zatekať. Vhodné ukotvenie je základom dobrej strechy. Klince pribíjame kolmo tak, aby hlavy klincov boli v rovine kanadského šindľa (nesmú do neho vnikať).

Zaujať by vás mohol aj niektorý z článkov na tému strešných systémov.

Foto: pinellasvcb.com
(i.n.)